تبلیغات
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی - تکین اساسی !
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی

دریای متلاطم شب ، تک درخت خشکیده ی ته باغ

سراب بی کسی ! ، واژه های ناموزون متوازی

باوری چون اینه ، مبهم و شفاف ، راست و دروغ

راست و دروغ هایی ته گرفته ، بهم چسبیده

یه فنجان سکوت ، یه صندلی خالی ، یه حلقه ی نامرئی

یه اتاق ، یه مشت کاغذ ، یه مشت کتاب

یه ساعت عجول  و یه من آشنا... !

یه خاطره ی نزدیک ، یه اهنگ قدیمی

چشمانی باز، انگشتانی فشرده !

دهانی بسته ، نگاهی همگن

زندانی پایدار ، ذهنی نامحدود 

نقطه ای تنها ، حدی و مرزی !

من بودائی ترین فلسفه را در این هندسه ی بی پناه بکار خواهم گرفت

این رنگ به دار اویخته را بر کالبد کدامین طرح ناشناخته فراخوانی کنم

کاش زبان تلخی ها را شیرین می چشیدی !

واگرای دردهایت نبودی

از نگاه پنجره که به فردا می نگرم ، افتاب ابستن سکوت است  

اسمان ابی بی قراری می کند

و من در تابستانی سرد ، باز نفس می کشم

باز مبارزه میکنم ، باز مبارزه می کنیم !

و باز خواهم نوشت ، از فراموش شده های فراموش نشده خواهم نوشت !

Enshine - stream of light

Doanload

[ چهارشنبه 11 تیر 1393 ] [ 02:30 ب.ظ ] [ Burrzzum Metallove ] نظرات