تبلیغات
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی - اتاق متروکه !
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی

چه ساده گذشت !
ساده و سرد گذشت
روزهایی که موشک های کاغذی اوج میگرفتند در دنیای کاغذی ادمک ها
روزهایی که زود غروب میکردند
روزهایی که گذشتند
و اکنون این انگشتان 25 ساله می نویسند بر فراز سفیدی کاغذ ، بر فراز واژه های غریب !
می نویسند از افسرده ترین سکونتگاه متروکه !
از سیانور یخ بسته در رگ های خسته ی این رویای تن شکسته !
از خنده ی تلخ لبهای بهم بسته !
از مرگ تدریجی ، در شورانگیزترین سایه ی نکبت خوشبختی !
از ...
هوای ازاد نفسهایم را فرا میخواند! ، فردا که بیاید ، در ذهن منجمد شب ، به فراموشی مطلق سپرده خواهم شد
در شبی برهنه ...
در رویایی برباد رفته ...
در اوایی بی صدا...
در اتاقی تهی ...
در فضایی بی بعد ...
در نگاهی اشنا ...
.....
...
..
.


[ یکشنبه 29 دی 1392 ] [ 03:19 ق.ظ ] [ Burrzzum Metallove ] نظرات