تبلیغات
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی - Zir Cigari - Rahi Nist
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی

راهى نیست...
راهى نیست، شتابان مرو، راهى نیست...
مفرى نیست، به سویم میا، مفرى نیست...
بر یك گارى مستعمل سوارم
جسدهاى متعفن كنارم
صداى بزم كفتار و سگ هار
غریو برپایى چوبه دار
پوزخند پر معنى سعادت
فریب عقل و یا مكر حماقت
بر یك گارى مستعمل سوارم
نه راه پس، نه راه پیش، ندارم
راهى نیست، شتابان مرو، راهى نیست...
مفرى نیست، به سویم میا، مفرى نیست...
امان از این سال 1984

از این توقف كشنده زمان
از این تلنبار بدبوى عقده ها
از این تقدس دروغ توده ها
بالا و پایین فرقى ندارند
در این گارى همه مردار خوارند
بر یك گارى مستعمل سواریم
نه راه پس، نه راه پیش، نداریم
تا باشد كه تابوت سازان هم مجال یابند در میانه كار سیگارى آتش كنند...
تا باشد كه روزى این مشام كور، بوى این اجساد متعفن را استشمام كند...
تا باشد كه دیگر از دست این عقاید زوار در رفته، هراسناك مفرى را مجوییم...
تا باشد كه دیگر این كلید كهنه، در قفل راه هاى بسته مشكند...


[ جمعه 3 آبان 1392 ] [ 02:58 ب.ظ ] [ Burrzzum Metallove ] نظرات