تبلیغات
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی - ....
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی

هیــــــــــــــــــــس!
از آن دور ها صدایی می آید
می شنوی؟
صدای باد در علفزاران!
صدای نی یک تنها!
درخت ها را که در واژه ها کنار بگذاریم
از آن نهر زلال که بگذریم
با پای سرد از خیسی علف که بدویم!
خواهیم رسید!
می شنوی؟
بیا...
پشت آن کوهساران به انتظار یک تکه واژه
به انتظار رنگ یک ترانه!
به انتظار گرمی اتش!
نشسته ام!
از جنگل ارزو ها که فاصله بگیریم
فاصله های هیچ ، معنا می شوند!
ان اوای زیبا را که بشنویم
دیگر روز میمیرد!
خورشید دگرگون می شود!
درختان سوگواری می کنند!
بیا بدویم!
آرام آرام
با پاهای خیس!
خیس از علفی به رنگ کویر های سبز آسمانی![ یکشنبه 7 مهر 1392 ] [ 05:44 ب.ظ ] [ maryam ] نظرات