تبلیغات
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی - ...
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی

بر نیمکت خاطرات غبار آلود در منزوی ترین گوشه ی پارک جنگلی ذهن خواهم نشست
به درون خود چنگ خواهم زد، به ناخودآگاه ترین لایه ی ذهن سری خواهم زد
به تموج داده های بی وزن خواهم نگریست
و دوباره تو را تداعی خواهم کرد
به الکترومغناطیس طبیعت به زبان ماکسول سلامی خواهم داد
من آن جاذب عجیب خواهم بود، در فراکتالی ساکن
در جنبشی بی پروا ، من آن تن سرطان زده مرگبار نخواهم بود
من رها خواهم بود، رها در سیلاب الگوریتم ها
رها در جویبار نگاه ها
رها در وهم خستگی ها
و من باز شک خواهم کرد
به بودن ، به هستن، به گریستن، به خواستن، به داخل بودن
به رفتن ...
و من باز خواهم نوشت، برای نفهمیده شدن خواهم نوشت
و باز خواهم گفت ، از آنچه می بینم خواهم گفت
تنها خواهم گفت، تنهاتر از تک درخت قدیمی خشک شده سبزترین خاطره ای که بخاطر می آورم
و باز خواهم ایستاد، خواهم رفت ، به آغوش طوفان پناه خواهم برد
لبخند ژکوندی به آسمان خواهم زد، نخواهم خوابید
نخواهم خوابید، نگاه خواهم کرد
به جسم بی حرکتی نگاه خواهم کرد، بخوابی عمیق خواهم نگریست
به واژه ای برای ابدیت سکوت خواهم اندیشید
و در پایان، شروع خواهم کرد
شروع خواهم کرد...   Depressive Mode - Rainfall


[ دوشنبه 16 فروردین 1395 ] [ 03:30 ب.ظ ] [ Burrzzum Metallove ] نظرات