تبلیغات
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی - A Darkness Coming
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی


Katatonia - A Darkness Coming

So near
So close
Something bad is seen
But I
Seem to be
The only one that can see
There is a darkness coming

And they
The others
They don't know a thing of what's next
But I'm not here to say
What should be done about this
I just lift my eyes to watch

I saw it coming
Something bad

So near
So close
Something bad is seen
But I
Seem to be
The only one that can see
There is a darkness coming

And they
The others
They don't know a thing of what's next
But I'm not here to say
What should be done about this
I just lift my eyes to watch
I saw it coming Something bad


خیلی نزدیک ، بسیار نزدیک

چیز بدی می بینم

اما انگار من ، تنها کسی هستم که می تواند ببیند  تاریکی داره میاد

و آنها ، دیگران

آنها چیزی درباره ی اتفاقی که بعد می افتد نمی دانند

ولی اینجا نیستم که بگویم

چه کاری باید در مورد آن انجام داد

فقط پلکهایم را بلند می کنم تا نگاه کنم

دیدم که چیز بدی دارد می آید 


Download[ دوشنبه 31 فروردین 1394 ] [ 11:19 ب.ظ ] [ Burrzzum Metallove ] نظرات