تبلیغات
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی - Burzum
مـــاوراء شعـــر و موسیــقی

سیاه
سفید
سیاه
سفید
من ، واژه های خاکستری ام را در گوشت ای باد زمزمه کردم
نشنیدی !
نشنیدی !
قطره های اشک شب را دیدم و سوگ شقایق ها را فریاد زدم
نشنیدی !
هنوز هم عوض نشدی
من صدایش را می شنوم
صدایی تیره
هوایش را نفس میکشم
مونوکسید خالص !
سفید
سیاه
سفید
سیاه
با استخوان وجودم ، نقش تو را حکاکی میکنم بر دیوار بلند زندان !
و وسیع دردهایت را سیاه مینویسم
تا همیشه محو بمانی در پشت پنجره ها
این است تیتراژ این شعر
مبارزه
مبارزه
مبارزه
سیاه
سفید
سیاه
سفید
سفید
سیاه
سفید
سیاه
---
---
---
.
.
.


Burzum -  The Ways of Yore[ چهارشنبه 11 تیر 1393 ] [ 06:39 ب.ظ ] [ Burrzzum Metallove ] نظرات